Introduktion
När du besöker vår hemsida samlas det in uppgifter om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll samt till att öka värdet av de reklamer som visas på sidan. Om du inte önskar att det insamlas uppgifter bör du radera dina cookies (se vägledning) och avstå från vidare användning av sidan. Nedan förklarar vi mer djupgående vilken information som samlas in, dess ändamål och vilka tredjeparter som har tillgång till den.

Cookies
Hemsidan använder ”cookies”, vilket är en textfil som lagras på din dator, mobil eller dylikt med ändamålet att känna igen den, hitta inställningar, utföra statistik och att rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadliga koder såsom exempelvis virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se vägledningen: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du raderar eller blockerar cookies kommer annonser att bli mindre relevanta för dig och dyka upp mer frekvent. Du kan dessutom riskera att hemsidan inte fungerar optimalt samt att det finns innehåll som du inte kan få tillgång till.

Hemsidan innehåller cookies från tredjeparter som i varierande omfång kan omfatta:

  • Google (Google Analytics och Adwords – till trafikmätning/statistik för besökande)

Personuppgifter

Generellt
Personuppgifter är all typ av information som på ett eller annat sätt kan hänföras till dig. När du använder vår hemsida samlar vi in och behandlar en lång rad av sådan information. Det sker exempelvis vid allmän tillgång av innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, övrig användning av tjänster eller när du genomför köp via hemsidan.

 

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av uppgifter: Ett unikt ID och tekniska uppgifter om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk befintlighet samt vilka sidor som du klicka på (intressen) I den omfattning som du själv ger uttryckligt samtycke till och själv anger informationen behandlas dessutom: Namn, telefonnummer, e-mail, adress och betaluppgifter. Detta kommer vanligtvis att vara i förbindelse med skapandet av inloggning eller vid köp.

Säkerhet
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att dina uppgifter inte oavsiktligt eller olagligt ska raderas, publiceras, förloras, försämras eller komma till obehörig åtkomst, missbrukas eller i övrigt behandlas på ett sätt som strider mot lagen.

Ändamål
Informationen används för att identifiera dig som användare och för att visa dig de annonser som med största sannolikhet är mest relevanta för dig, för att registrera dina inköp och betalningar samt för att leverera de tjänster som du har eftersökt, till exempel att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod
Uppgifterna lagras i den period som tillåts och vi tar bort dem när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på uppgifternas typ och bakgrunden för lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när informationen raderas.

Utlämning av uppgifter
Data om din användning av hemsidan, vilka annonser du mottar och eventuellt klickar på, geografiskt läge, kön och ålderssegment m.m. lämnas ut till tredje part i den mån som dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter som finns i avsnittet ”Cookies” ovan. Informationen används för att rikta annonsering.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för att lagra och bearbeta data. Dessa behandlar endast information å våra vägnar och får inte användas för egna ändamål.

Utlämnande av personlig information såsom namn och e-post med flera kommer bara att ske om du godkänner det. Vi använder endast dataprocessorer i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt med skydd.

Insikter och klagomål
Du har rätt att veta vilken av dina personliga uppgifter som vi behandlar. Du kan också invända mot användningen av information när som helst. Du kan dessutom återkalla ditt samtycke till att behandla information om dig. Om informationen som behandlas om dig är inkorrekt har du rätt att rätta eller ta bort den. Vänligen kontakta: info@paraplyland.se. Om du skulle vilja klaga på vår behandling av dina personliga uppgifter har du också möjlighet att kontakta dataskyddsmyndigheten.

Utgivare

Hemsidan ägs och publiceras av:

Paraplyland.se

Solvangsalle 4

8300 Odder

Danmark

CVR Nr. 34517797