Allmänt

Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Paraplyland.se och dess närstående bolag lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Detta innebär att information om dig lämnas vidare även till vår fakturapartner Klarna samt aktuell logistikpartner. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Paraplyland.se och dess närstående bolag kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av Paraplyland.se och dess närstående bolag. Paraplyland.se och dess närstående bolag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om Paraplyland.se anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Paraplyland.se och dess närstående bolag. Betalningstransaktioner (kort- och direktbetalning) hanteras av vår betalningspartner Klarna för att garantera en snabb och säker betalning.

Formulär för Personuppgifter.

Indsigtsblanket anmodning om indsigt

Indsigtsblanket anmodning om ændring

Indsigtsblanket anmodning om sletning